Background Image

REGLAMENT DE LA XL MITJA MARATÓ “L’ESPIRALL” VILAFRANCA 2019

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Associació de Veïns de l’Espirall organitzen la 40a Mitja Marató “l’Espirall” a Vilafranca del Penedès.

 1. La cursa està oberta a tothom que accepti i respecti el present Reglament. El mínim d’edat per participar a la prova són 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de portar signada l’autorització del pare, mare i/o tutor legal, per entregar-la el dia de la recollida del dorsal.
 2. La data de celebració serà el diumenge 17 de novembre del 2019.
  L’hora de sortida està fixada a les 10:30 hores.
  La sortida estarà ubicada al C/Baltà de Cela, davant de l’Espai Jove la Nau i l’arribada a Vilobí.
  El temps màxim per completar el recorregut és de 2 hores i 30 minuts.
  En cas de superar aquest temps i continuar a la cursa, restarà sota la responsabilitat del corredor/a.

Inscripcions

El preu d’inscripció a la cursa s’ha establert en 10 euros.
Les inscripcions es podran fer a partir del 16 de Setembre fins el dia 8 de Novembre (amb la talla de samarreta garantida); de l’11 al 15 de Novembre (dia del tancament), es podrà fer inscripcions però sense dret a tenir samarreta.
La inscripció a la cursa és personal i intransferible.
Un cop feta la inscripció, l’organització no retornarà l’import d’aquesta.
La cursa només podrà ser suspesa per inclemències del temps o qualsevol altre problema greu si així ho determina l’organització o l’autoritat competent.

Llicència d’Activitat Física

En el moment de realitzar la inscripció és obligatori fer constar el DNI per tal que l’organització pugui contractar, a través de la Federació Catalana d’Atletisme, la llicència d’activitat física corresponent a la persona inscrita.
Aquesta llicència, que és d’àmbit català i està adreçada a atletes que NO tinguin tramitada cap altra llicència, és obligatòria per a la participació en curses de fons i té vigència d’un dia, concretament per a la data de la realització de la cursa per a la qual s’hagi tramitat (d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya)

Pitral i cronometratge

El pitral és personal i intransferible. El canvi de pitral suposa la desqualificació. Queda totalment prohibit entrar al recinte d’arribada sense pitral.
Es podrà recollir el mateix dia de la cursa i/o el dissabte dia 16 de novembre, de 10:30 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20.30 h a l’Espai Jove la Nau, al C/de Baltà de Cela,
08720 Vilafranca del Penedès.
Amb la voluntat de reduir al màxim possible els residus a la cursa, el sistema de cronometratge de la cursa es farà amb xips.
En aquest sentit, agrairem a tots aquells que disposin de xip groc que l’utilitzin a la cursa. Caldrà indicar el número de xip a l’hora de fer la inscripció.
En cas de no disposar-ne, se’ls farà entrega d’un xip blanc amb un cost de 2€ en concepte de lloguer. Aquest xip s’entregarà amb la bossa de la Mitja el qual haurà de ser retornat en finalitzar la cursa. També hi haurà la possibilitat de compra del xip groc per 6€ amb la inscripció.
Amb la bossa de la Mitja s’entregarà un pitral sense xip el qual s’haurà de portar sempre en un lloc visible, preferiblement a l’alçada de l’abdomen.

Distància i recorregut

La distància de la cursa està fixada en 21.097,5 metres, que correspon a la distància certificada per la Federació Catalana d’Atletisme per a les curses catalogades com a Mitja Marató.
No està permesa la utilització de mitjans mecànics per a la realització d’aquesta.

Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització.
Tots els corredors estan obligats a seguir en tot moment el circuit, que està senyalitzat i autoritzat convenientment. En cas contrari, l’organització procedirà a la desqualificació de qui ho infringeixi.
Els jutges de la Federació Catalana d’Atletisme vetllaran pel compliment de les normes.

Avituallaments

L’organització ha establert 5 avituallaments al llarg del circuit. Es demana a tots els participants que en facin un ús responsable, utilitzant, en el que sigui possible, els contenidors de recollida selectiva disposats en el recorregut i a la meta.

Obsequis

L’organització obsequiarà tots els participants amb una samarreta tècnica i una dessuadora de disseny exclusiu.

Categories

 • Cat. 1 HOMES – Cat. 6 DONES: Menors de 25 anys.
 • Cat. 2 HOMES – Cat. 7 DONES: De 25 a 39 anys.
 • Cat. 3 HOMES – Cat. 8 DONES: De 40 a 49 anys.
 • Cat. 4 HOMES – Cat. 9 DONES: De 50 a 59 anys.
 • Cat. 5 HOMES – Cat. 10 DONES: 60 anys o més.

Premis

General
Trofeu pels 5 primers de la general. M/F.
Trofeu pels 3 primers de cada categoria. M/F

Comarcal Alt Penedès. Per a residents a la comarca.
Trofeu pels 3 primers. M/F

Campionat de Catalunya Universitari de la Mitja Marató.
Per membres de les comunitats universitàries catalanes i centres adscrits.
*Medalles pels 3 primers. M/F

Participant més veterà/na.
Per als participants de més edat. M/F
Trofeu per al primer. M/F

Disminució visual.*
*Trofeu per al primer. M/F

Cadira de rodes.*
*Trofeu per al primer. M/F

Campionat Club Strava Catalunya.*
*Trofeu per al primer. M/F

(*) Per participar en aquesta categoria és imprescindible que, en fer la inscripció, es marqui la casella corresponent.

– Els corredors que tinguin premi en la general, masculina i femenina, no en tindran en les seves categories.

L’organització es reserva el dret a demanar el DNI o similar per comprovar la identitat de l’atleta.
Els trofeus es lliuraran, aproximadament a les 13:30 hores.
Els trofeus que no s’hagin recollit 1 mes després de la cursa, no podran ser reclamats.

Premis en metàl·lic

(D’acord amb la normativa de curses de fons de la FCA, qualsevol atleta estranger no autoritzat per la Federació Catalana d’Atletisme no podrà optar a cap premi econòmic, o en metàl·lic)
Premi de 700 € al primer corredor que millori el rècord de la prova: (01h 05m 00s)
Premi de 700 € a la primera corredora que millori el rècord de la prova: (01h 17m 40s)
12. Reclamacions. Les reclamacions han de formular-se, per escrit, a l’organització i al Jutge Àrbitre de la FCA, amb un límit de 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o un cop ocorregut l’incident. Per a aquesta, caldrà fer un dipòsit de 30 euros, que seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.
La decisió de l’organització serà inapel·lable.

“Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme”.

Protecció de Dades

Per als participants de la Mitja Marató “L’Espirall” Vilafranca.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facin constar en aquest formulari o document poden ser incorporades i tractades, si escau, al fitxer (automatitzat o no) corresponent creat per aquest Ajuntament. Les dades podran utilitzar-se per a les comunicacions de l’Ajuntament amb la persona interessada, i no podran ser cedides a tercers, tret dels supòsits previstos en la llei o, d’acord amb ella, en l’acord de creació del fitxer. Es poden exercir per escrit, davant l’Ajuntament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Drets d’imatge

El fet de fer la inscripció a la Mitja Marató “L’Espirall” Vilafranca autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web de cada cursa, i altres webs relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió, incloses les xarxes socials. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, incloent-hi la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.