Background Image

REGLAMENT DE LA 3a MITJA JOVE DE VILAFRANCA 2022

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza la 3a Mitja Jove a Vilafranca del Penedès.

Art. 1.

La cursa està oberta a tots aquells joves entre 12 i 17 anys que acceptin i respectin el present Reglament. Tots hauran d’adjuntar l’autorització del pare, mare i/o tutor legal, en el moment de fer la inscripció.

Art. 2.

2. La data de celebració serà el diumenge 20 de novembre del 2022.
L’hora de sortida està fixada a les 11:00 hores.
La sortida i l’arribada estarà ubicada al carrer de Baltà de Cela, davant de l’Espai Jove la Nau. –Barri L’Espirall–
El temps màxim per completar el recorregut és d’1:20 hora.
En cas de superar aquest temps i continuar a la cursa, restarà sota la responsabilitat del corredor/a.

Art. 3. Inscripcions.

El preu d’inscripció a la cursa s’ha establert en 4 € al web.
Les inscripcions es podran fer a partir del 12 de setembre fins el dia 1 de Novembre (amb obsequis garantits).
La inscripció a la cursa és personal i intransferible.
Un cop feta la inscripció, l’organització no retornarà l’import d’aquesta.
La cursa només podrà ser suspesa per inclemències del temps o qualsevol altre problema greu si així ho determina l’organització o l’autoritat competent.

Art. 4. Llicència d’Activitat Física.

En el moment de realitzar la inscripció és obligatori fer constar el DNI per tal que l’organització pugui contractar, a través de la Federació Catalana d’Atletisme, la llicència d’activitat física corresponent a la persona inscrita.
Aquesta llicència, que és d’àmbit català i està adreçada a atletes que NO tinguin tramitada cap altra llicència, és obligatòria per a la participació en curses de fons i té vigència d’un dia, concretament per a la data de la realització de la cursa per a la qual s’hagi tramitat (d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya)

Art. 5. Pitral i cronometratge.

El pitral és personal i intransferible. El canvi de pitral suposa la desqualificació. Queda totalment prohibit entrar al recinte d’arribada sense pitral.
A tots els inscrits se’ls s’entregarà una obsequi exclusiu i un pitral amb xip el qual s’haurà de portar sempre en un lloc visible, preferiblement a l’alçada de l’abdomen.
No hi haurà Fira del corredor/a i no serà possible recollir el dorsal i obsequi el mateix dia de la cursa. Podeu rebre l’obsequi i el dorsal a casa amb un servei de missatgeria (amb un cost de 3€) o recollir-ho al Complex Aquàtic del 15 al 20 de novembre al Complex Aquàtic de Vila-franca del Penedès en el seu horari habitual d’obertura. Els enviaments es rebran durant la setmana del 14 de novembre, a l’adreça de qui ho sol·liciti.

Art. 6. Distància i recorregut.

La distància de la cursa està fixada en 5.000 metres.
No està permesa la utilització de mitjans mecànics per a la realització d’aquesta.
Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització.
Tots els corredors estan obligats a seguir en tot moment el circuit, que està senyalitzat i autoritzat convenientment. En cas contrari, l’organització procedirà a la desqualificació de qui ho infringeixi.
Els jutges de la Federació Catalana d’Atletisme vetllaran pel compliment de les normes.

Art. 7. Avituallaments.

L’organització ha establert 1 avituallament a Les Cabanyes (Km 2) i un altre al final del circuit. Es demana a tots els participants que en facin un ús responsable, utilitzant, en el que sigui possible, els contenidors de recollida selectiva disposats en el recorregut i a la meta.

Art. 8. Obsequis.

L’organització obsequiarà tots els participants amb un tubular de coll multifuncional de disseny exclusiu, el qual s’entregarà juntament amb el dorsal, dies previs a l’esdeveniment.

Art. 9. Categories.

  1. Infantil: 2009-2010
  2. Cadet: 2007-2008
  3. Juvenil: 2005-2006

Art. 10. Premis.

Trofeu pels 3 primers de cada categoria. M/F
No hi haurà premis en metàl·lic.
Només es realitzarà acte de lliurament de premis el dia de la cursa als 3 primers classificats de la general de gènere masculí i femení. La resta de premis es rebran a domicili.

Art. 11. Altres serveis.

  1. Servei d’informació i atenció als participants el dia de la cursa a l’interior de la Nau.
  2. Punts d’informació mòbil i presencial en l’entorn de la zona de sortida/arribada.
  3. Servei de guarda-roba
  4. Servei mèdic i  d’atenció sanitària a la zona sortida i arribades.
  5. Assegurança d’accidents inclosa amb la inscripció.

Art. 12. Protecció de Dades.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facin constar en aquest formulari o document poden ser incorporades i tractades, si escau, al fitxer (automatitzat o no) corresponent creat per aquest Ajuntament. Les dades podran utilitzar-se per a les comunicacions de l’Ajuntament amb la persona interessada, i no podran ser cedides a tercers, tret dels supòsits previstos en la llei o, d’acord amb ella, en l’acord de creació del fitxer. Es poden exercir per escrit, davant l’Ajuntament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Art. 13. Drets d’imatge.

El fet de fer la inscripció a la Mitja Jove autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web de cada cursa, i altres webs relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió, incloses les xarxes socials. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, incloent-hi la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.