Background Image

Reglament de la “MITJA MARATÓ” 2021

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Associació de Veïns de l’Espirall organitzen la 42a Mitja Marató “l’Espirall” a Vilafranca del Penedès.

1. FORMAT DE LA CURSA PER A L’EDICIÓ 2021 DE LA MMEV

La cursa està oberta a tothom que accepti i respecti el present Reglament.

El mínim d’edat per participar a la prova són 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de fer arribar a l’organització l’autorització signada del pare, mare i/o tutor legal en el moment de fer la inscripció o a través del correu electrònic esports@vilafranca.org. Es proposa una edició de forma individual, adaptant l’organització a les condicions i regulacions establertes i prioritzant la seguretat sanitària dels corredors i de totes les persones necessàries per l’execució de la prova. Regint en tot moment pel sentit comú, la responsabilitat, garantint la seguretat sanitària de tots els participants i al mateix temps preservant al màxim les característiques pròpies i habituals d’una prova competitiva popular, sense haver de recórrer a solucions que desvirtuen l’essència d’aquests tipus d’activitats.

S’anul·len els contactes que s’establien en la Fira del corredor i altres moments de la cursa i s’estableixen mesures tals com: enviament dels dorsals, obsequis, etc. al domicili dels participants, o recollida els dies previs de la samarreta i el dorsal al Complex Aquàtic de Vilafranca del Penedès, i les relacions que es puguin produir amb l’organització s’estableixen de forma telemàtica o telefònica.

2. DADES BÀSIQUES DE L’ORGANITZACIÓ

Data: diumenge 21 de novembre de 2021.
Hora de sortida està fixada a les 10:30 hores.
La sortida i l’arribada estarà ubicada al carrer de Baltà de Cela, davant de l’Espai Jove la Nau. –Barri L’Espirall–
El temps màxim per completar el recorregut és de 2 hores i 30 minuts.
En cas de superar aquest temps i continuar a la cursa, restarà sota la responsabilitat del corredor/a.
Inscripcions: Les inscripcions seran únicament online, de l’1 d’octubre a l’1 de novembre.
Les inscripcions estan limitades a un màxim de 700 atletes.

Llicència d’Activitat Física

En el moment de realitzar la inscripció és obligatori fer constar el DNI per tal que l’organització pugui contractar, a través de la Federació Catalana d’Atletisme, la llicència d’activitat física corresponent a la persona inscrita. Aquesta llicència, que és d’àmbit català i està adreçada a atletes que NO tinguin tramitada cap altra llicència, és obligatòria per a la participació en curses de fons i té vigència d’un dia, concretament per a la data de la realització de la cursa per a la qual s’hagi tramitat (d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya)

Pitral i cronometratge

El pitral és personal i intransferible. El canvi de pitral suposa la desqualificació. Queda totalment prohibit entrar al recinte d’arribada sense pitral.

Distància i recorregut

La distància de la cursa està fixada en 21.097,5 metres, que correspon a la distància certificada i homologada per la Federació Catalana d’Atletisme per a les curses catalogades com a Mitja Marató.
La sortida i l’arribada estarà ubicada al carrer de Baltà de Cela, davant de l’Espai Jove la Nau. –Barri L’Espirall–
No està permesa la utilització de mitjans mecànics per a la realització d’aquesta.
Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització.
Tots els corredors estan obligats a seguir en tot moment el circuit, que està senyalitzat i autoritzat convenientment. En cas contrari, l’organització procedirà a la desqualificació de qui ho infringeixi.
Els jutges de la Federació Catalana d’Atletisme vetllaran pel compliment de les normes.

Preu

10 € per participant (inclou la participació, tots els serveis de la cursa, l’obsequi de participació, premi “finisher” (només si es pren la sortida de la cursa) i premis per classificacions.
Els participants al Campionat de Catalunya Universitari de Mitja Marató, inscrits a través de la seva pròpia universitat tindran la inscripció gratuïta.
En el cas que la prova s’hagi de suspendre per motius sanitaris es retornarà l’import íntegre de la inscripció. Als atletes inscrits que no puguin prendre la sortida per una situació de contagi o confinament justificat per Covid-19 també se’ls retornarà l’import de la inscripció.

Fira del corredor

No hi haurà “Fira del corredor” presencial. L’entrega del dorsal i la samarreta d’obsequi s’enviarà per missatgeria (amb un cost de 3€), o es podran recollir del 13 al 20 de novembre al Complex Aquàtic (de dilluns a diumenge, en els horaris d’obertura de la instal·lació).
El dia de la cursa s’establirà un sistema telemàtic d’informació, resolució d’incidències i atenció personalitzada als participants, per via telefònica i missatgeria. L’atenció estarà operativa des de dues hores abans de l’inici de la primera sortida fins una hora després de l’arribada del darrer participant.

3. AVITUALLAMENTS

L’organització ha establert 4 avituallaments al llarg de tot el recorregut (3 punts de líquid i 1 punt de líquid i sòlid).
L’avituallament de l’arribada serà personal i lliurat en una bossa individual. Inclou aliment líquid, sòlid i mascareta per la sortida de la zona de protecció d’arribada. En aquest punt també s’entregarà un val per recollir el premi “finisher” als participants.

4. OBSEQUIS

Obsequi per a cada atleta participant: una samarreta tècnica amb disseny commemoratiu de la MMEV 2021. S’enviarà prèviament mitjançant missatgeria als domicilis dels i de les inscrites, juntament amb el dorsal amb un cost addicional de 3€ o es podrà recollir al Complex Aquàtic en els dies establerts.
Premi “finisher” per a tots els participants que prenguin la sortida de la cursa: dessuadora de disseny commemoratiu. Es lliurarà a l’arribada junt amb l’avituallament individual.

5. PREMIS

Amb la finalitat de limitar els contactes entre atletes i altres persones només es realitzarà acte de lliurament de premis el dia de la cursa als tres primers classificats de la categoria general de gènere masculí i femení. La resta de premis es rebran al domicili.

6. PREMIS

Amb la finalitat de limitar els contactes entre atletes i altres persones només es realitzarà acte de lliurament de premis el dia de la cursa als tres primers classificats de la categoria general de gènere masculí i femení. La resta de premis es rebran al domicili.

 1. General. Trofeu pels 3 primers de la general. M/F.
 2. Al 1r classificat i a la 1ª classificada de cada any de naixement, de totes i tots els participants de la mitja marató.
 3. Campionat de Catalunya Universitari de la Mitja Marató. Per membres de les comunitats universitàries catalanes i centres adscrits.

7. RECLAMACIONS

Les reclamacions han de formular-se, per escrit, a l’organització i al Jutge Àrbitre de la FCA, amb un límit de 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o un cop ocorregut l’incident. Per a aquesta, caldrà fer un dipòsit de 30 euros, que seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.
La decisió de l’organització serà inapel·lable.
“Aquesta cursa es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d’Atletisme”.

8. ALTRES SERVEIS

Amb la finalitat de limitar els contactes entre atletes i altres persones només es realitzarà acte de lliurament de premis el dia de la cursa als tres primers classificats de la categoria general de gènere masculí i femení. La resta de premis es rebran al domicili.

 1. Servei telemàtic d’informació i atenció als participants durant el dia de la cursa, per limitar els contactes.
 2. Punts d’informació mòbils i presencials a l‘aire lliure en l’entorn de la zona de sortida/arribada. Servei de guarda-roba.
 3. Servei de recollida i transport per a corredors que abandonin la cursa.
 4. Servei mèdic i d’atenció sanitària a la zona de sortida i arribades.
 5. Assegurança d’accidents inclosa amb la inscripció.
 6. Accés lliure al servei de vestidors i ús de piscines del Complex Aquàtic. L’accés al servei de vestidors (amb possibilitat d’ús armariets individuals) del Complex Aquàtic estarà disponible el dia de la mitja marató en horari especial des de les 08:30 h del matí fins les 15:00 h del migdia.
 7. Servei de fisioteràpia. Un cop finalitzada la cursa els participants podran demanar hora pel servei identificant-se amb el dorsal.

9. PROTOCOL COVID-19

Aquest protocol estableix les mesures de prevenció, de protecció, organitzatives i d’accés als espais, així com també els criteris i condicions per la participació en la prova, amb l’objectiu de prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 en el desenvolupament de la prova esportiva “Mitja Marató Espirall-Vilafranca 2021” (MMEV). El contingut del protocol adapta la planificació, l’organització i desenvolupament de la MMEV a les condicions establertes relacionades amb la crisi sanitària actual derivada de la covid-19 i als protocols de la Federació Catalana d’Atletisme i també al marc legal vigent. Les mesures previstes afecten a tot el conjunt de l’organització de la cursa i a totes les persones directament vinculades a l’esdeveniment: equip organitzatiu, empreses prestadores de serveis i el seu personal, els/les treballadors/res, persones col·laboradores i voluntariat, equips d’arbitratge i control de temps, personal de seguretat i control, membres dels cossos de seguretat que vetllen per la seguretat del circuit (cos de Mossos d’Esquadra, Policia Local, Protecció Civil, sanitaris de Creu Roja, etc), els/les esportistes participants i acompanyants, càrrecs electes i autoritats, així com també el públic en general. Aquest protocol també inclou recomanacions que, tot i no ser obligatòries, tenen per objectiu afavorir la seguretat sanitària per a les persones participants i apel·len a la seva responsabilitat per autoprotegir-se, i protegir a la resta de persones que siguin partícips en l’esdeveniment.

10. VIGÈNCIA DEL PROTOCOL

El contingut i els criteris establerts en aquest protocol seran específics i d’aplicació exclusiva per la planificació, organització i desenvolupament de la MMEV 2021. Les dates clau del calendari organitzatiu seran:

 1. Inici del període d’inscripció: 1 d’octubre de 2021
 2. Finalització del període d‘inscripció: 1 de novembre de 2021
 3. Període d’organització prèvia de la MMEV: A partir del 2 de novembre de 2021
 4. Període de muntatge d’espais i circuit: A partir del 15 de novembre de 2021
 5. Data de la cursa: 21 de novembre de 2021
 6. Període de desmuntatge d’espais i circuit: del 22 a 26 de novembre de 2021

Les mesures que estableix aquest protocol podran modificar i adaptar d’acord amb l’evolució de les condicions epidemiològiques, de les mesures i de les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries així com de l’Administració esportiva i de les modificacions en el marc legal vigent. En el supòsit que en la data de la cursa no es puguin garantir les mesures sanitàries i normatives que siguin que siguin d’aplicació, la cursa es suspendrà.

11. MESURES DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES AMB PARTICIPACIÓ DIRECTE A LA MMEV

S’aplicaran mesures de protecció a totes les persones directament implicades en la cursa: organització, col·laboradors, participants, etc.

12. EL DIA DE LA CURSA.

 1. Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o en grups de convivència.
 2. En el “dossier del corredor” es comunicaran les zones d’aparcament adequades per evitar aglomeracions i les zones urbanes que quedaran tallades al trànsit per la cursa de les 09:30 a les 14:15 h.
 3. Els participants disposaran d’accés lliure al servei de vestidors del Complex Aquàtic (situat a la zona esportiva municipal, a 2 km de la zona de sortida i amb molta capacitat d’aparcament), de totes formes s’aconsella portar la roba esportiva ficada des de casa.
 4. L’accés al servei de vestidors (amb possibilitat d’ús d’armariets individuals) del Complex Aquàtic estarà disponible des de les 08:30 h fins les 15:00 h. Al finalitzar la cursa també podran fer ús del servei de piscina, saunes i hidromassatges de la mateixa instal·lació.
 5. Es recomana no arribar a la zona de sortida amb molta antelació per evitar aglomeracions.
 6. El punt d’informació per als participants no serà presencial. El dia de la cursa s’establirà un sistema telemàtic d’informació, resolució d’incidències i atenció personalitzada als participants, per via telefònica i missatgeria. L’atenció estarà operativa des de les 9:00 h. fins les 14:30h. A més a més, s’establirà 1 punt d’informació mòbil i presencial a l‘aire lliure en l’entorn de la zona de sortida/arribada.
 7. A la zona de sortida/arribada s’ubicaran els següents serveis presencials:- servei de guarda-roba i servei de fisioteràpia (a l’espai de “La Nau”).
 8. Serà obligatori que tots els atletes utilitzin mascareta dins de tota la zona habilitada i delimitada per la organització de la cursa: calaixos sortida, a l’arribada, zona d’entrega de dessuadores finishers, guardaroba, servei de fisioteràpia, etc) també durant l’escalfament quan no puguin mantenir la distància mínima de seguretat. Una vegada donada la sortida e iniciada la cursa els i les atletes hauran de dur posada la mascareta obligatòriament, se la podran treure en el moment que puguin mantenir la distància mínima de seguretat amb la resta d’atletes.
 9. L’organització disposarà d’un equip de persones que es desplaçaran per la zona de sortides/arribades vetllant pel compliment del present protocol i informant a les persones que obviïn les mesures de protecció general i que estableix aquest protocol.

13. PERSONAL PROPI DE L’AJUNTAMENT

L’actuació dels recursos humans de l’Ajuntament per a la prevenció de la transmissió de la Covid19 es regirà segons l’establert a les instruccions internes sobre les “mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar per al retorn progressiu al treball presencial” i les modificacions que es puguin establir. Cada treballador/a estarà equipats dels mitjans EPIS necessaris.

14. PERSONAL COL.LABORADOR DE L’ORGANITZACIÓ

L’actuació de totes les persones col·laboradores en les tasques pròpies de l’organització es regirà segons l’establert a les instruccions internes sobre les “mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar per al treball en l’organització de la Mitja Marató Espirall-Vilafranca” i les modificacions que es puguin establir en funció de les directrius sanitàries vigents. Cada col·laborador/a estarà equipat dels mitjans EPIS adaptats als requeriments sanitaris i de protecció d’infeccions i transmissió del Covid-19.

15. VOLUNTARIAT COL.LABORADOR AMB L’ORGANITZACIÓ

 1. El nombre de voluntaris es reduirà al mínim necessari i se’ls assignarà una única funció, evitant així rotacions.
 2. Els voluntaris es repartiran en funció de les tasques establertes i, en cas de fer-ne més d’una, es distribuiran amb grups similars. Es definirà un protocol específic per cada una de les tasques establertes el qual s’entregarà a qui se li delegui cada tasca.
  1. 1. Muntatge i desmuntatge de sortida i arribada.
  2. 2. Muntatge i desmuntatge del circuit.
  3. 3. Controls als carrers de Vilafranca i camins i punts conflictius fora de la ciutat.
  4. 4. Servei de guarda-roba.
  5. 5. Controls de sortida de la cursa.
  6. 6. Muntatge i desmuntatge dels avituallaments.
  7. 7. Servei d’avituallament km5.
  8. 8. Servei d’avituallament km 10 i km 15 i arribada cursa jove.
  9. 9. Servei d’avituallament arribada, i entrega dessuadores finishers-
  10. 10. Controls arribada de la cursa.
  11. 11. Atenció al corredor (informació i incidències).
 3. Els voluntaris aniran amb uniforme específic que se’ls facilitarà dies abans de l’esdeveniment per tal que puguin arribar al lloc de l’esdeveniment amb aquest ja posat i així evitar la utilització de vestidors.
 4. Es facilitarà a totes les persones voluntàries els següents EPI’s: – Mascareta FP2 homologada –

16. ESPECTADORS

 1. Es distribuiran i recintaran tots els espais de l’esdeveniment i els serveis corresponents per tal d’evitar la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’esdeveniment.
 2. Des del servei de megafonia de les zones de sortida i d’arribada, els punts d’informació mòbil i l’equip d’assessorament i control d’aplicació del protocol es realitzarà una tasca proactiva de recordatori i assessorament sobre les mesures sanitàries generals que siguin d’aplicació, i també sobre el manteniment de les distàncies de seguretat i evitar possibles aglomeracions.

17. LOGÍSTICA D’ESPAIS TANCATS DE L’ESDEVENIMENT LA NAU

L’espai de la Nau s’utilitzarà per gestionar les incidències, el servei de guarda-robes i per al servei de fisioteràpia. En qualsevol dels casos, s’atendrà als participants de forma esglaonada i individual, sempre respectant les mesures establertes en aquest protocol i les normes sanitàries que siguin d’aplicació.
Només es podrà accedir a l’espai pels accessos establerts i respectant les mesures d’higiene i seguretat establertes.
S’establirà un control d’accés a l’espai, amb comprovació de les dades de les persones que hi vulguin accedir, informació del protocol d’ús i desinfecció de mans i calçat.
Es mantindran mecanismes per garantir la ventilació continuada i permanent d’aquest espai per a les persones que col·laboren en la logística de l’esdeveniment i que en faran un ús intern.
S’establirà un protocol de neteja i desinfecció de l’espai de la Nau amb tots els requisits necessaris per garantir les mesures sanitàries exigides per l’emergència sanitària.
El personal que efectuï els treballs de neteja i desinfecció seguirà estrictament les instruccions sobre les mesures de prevenció i seguretat i les modificacions que es puguin establir.
Els Box mèdics per serveis de fisioteràpia seguiran el protocol general establert, perquè aquest s’adapti perfectament a totes i cadascuna de les necessitats que generen l’execució dels serveis als corredors/res.

18. COMPLEX AQUÀTIC

El conjunt d’espais d’aquesta instal·lació esportiva municipal que s’utilitzaran pels serveis als participants de la MMEV:

 1. Accessos
 2. Ús de guixetes
 3. Espai d’atenció ciutadana
 4. Passadissos i espais auxiliars
 5. Vestidors
 6. Serveis i lavabos
 7. Zones d’aigua (piscines, saunes i banys de vapor)

19. RESPONSABLE D’APLICACIÓ DEL PROTOCOL

El Cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca, o el/la tècnic/a en qui delegui en cas de la seva absència, serà la persona responsable de l’aplicació de les mesures establertes en aquest protocol i també serà la persona interlocutora amb l’autoritat sanitària en cas que sigui necessari. Aquesta també s’encarregarà de supervisar l’aplicació de les mesures establertes al protocol i serà la responsable de resoldre les incidències que sorgeixin.

20. PROTECCIÓ DE DADES

Per als participants de la Mitja Marató “L’Espirall” Vilafranca.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facin constar en aquest formulari o document poden ser incorporades i tractades, si escau, al fitxer (automatitzat o no) corresponent creat per aquest Ajuntament. Les dades podran utilitzar-se per a les comunicacions de l’Ajuntament amb la persona interessada, i no podran ser cedides a tercers, tret dels supòsits previstos en la llei o, d’acord amb ella, en l’acord de creació del fitxer. Es poden exercir per escrit, davant l’Ajuntament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Drets d’imatge
El fet de fer la inscripció a la Mitja Marató “L’Espirall” Vilafranca autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web de cada cursa, i altres webs relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió, incloses les xarxes socials. Aquestes imatges poden figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, incloent-hi la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.