Background Image

REGLAMENT DE LA 1a 5K DE VILAFRANCA 2022

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza la 1a 5K a Vilafranca del Penedès.

Art. 1.

La cursa està oberta a tots aquells majors d’edat que acceptin i respectin el present Reglament.

Art. 2.

2. La data de celebració serà el diumenge 20 de novembre del 2022.
L’hora de sortida està fixada a les 11:00 hores.
La sortida i l’arribada estarà ubicada al carrer de Baltà de Cela, davant de l’Espai Jove la Nau. –Barri L’Espirall–
El temps màxim per completar el recorregut és d’1:20 hora.
En cas de superar aquest temps i continuar a la cursa, restarà sota la responsabilitat del corredor/a.

Art. 3. Inscripcions.

El preu d’inscripció a la cursa s’ha establert en 4 € al web.
Les inscripcions es podran fer a partir del 12 de setembre fins el dia 1 de Novembre (amb obsequis garantits).
La inscripció a la cursa és personal i intransferible.
Un cop feta la inscripció, l’organització no retornarà l’import d’aquesta.
La cursa només podrà ser suspesa per inclemències del temps o qualsevol altre problema greu si així ho determina l’organització o l’autoritat competent.

Art. 4. Llicència d’Activitat Física.

En el moment de realitzar la inscripció és obligatori fer constar el DNI per tal que l’organització pugui contractar, a través de la Federació Catalana d’Atletisme, la llicència d’activitat física corresponent a la persona inscrita.
Aquesta llicència, que és d’àmbit català i està adreçada a atletes que NO tinguin tramitada cap altra llicència, és obligatòria per a la participació en curses de fons i té vigència d’un dia, concretament per a la data de la realització de la cursa per a la qual s’hagi tramitat (d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya)

Art. 5. Pitral i cronometratge.

El pitral és personal i intransferible. El canvi de pitral suposa la desqualificació. Queda totalment prohibit entrar al recinte d’arribada sense pitral.
A tots els inscrits se’ls s’entregarà una obsequi exclusiu i un pitral amb xip el qual s’haurà de portar sempre en un lloc visible, preferiblement a l’alçada de l’abdomen.
No hi haurà Fira del corredor/a i no serà possible recollir el dorsal i obsequi el mateix dia de la cursa. Podeu rebre l’obsequi i el dorsal a casa amb un servei de missatgeria (amb un cost de 3€) o recollir-ho al Complex Aquàtic del 12 al 19 de novembre al Complex Aquàtic de Vilafranca del Penedès en el seu horari habitual d’obertura. Els enviaments es rebran durant la setmana del 14 de novembre, a l’adreça de qui ho sol·liciti.

Art. 6. Distància i recorregut.

La distància de la cursa està fixada en 5.000 metres.
No està permesa la utilització de mitjans mecànics per a la realització d’aquesta.
Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització.
Tots els corredors estan obligats a seguir en tot moment el circuit, que està senyalitzat i autoritzat convenientment. En cas contrari, l’organització procedirà a la desqualificació de qui ho infringeixi.
Els jutges de la Federació Catalana d’Atletisme vetllaran pel compliment de les normes.

Art. 7. Avituallaments.

L’organització ha establert 1 avituallament a Les Cabanyes (Km 2) i un altre al final del circuit. Es demana a tots els participants que en facin un ús responsable, utilitzant, en el que sigui possible, els contenidors de recollida selectiva disposats en el recorregut i a la meta.

Art. 8. Obsequis.

L’organització obsequiarà tots els participants amb un tubular de coll multifuncional de disseny exclusiu, el qual s’entregarà juntament amb el dorsal, dies previs a l’esdeveniment.

Art. 9. Categories.

  1. General masculí
  2. General femení

Art. 10. Premis.

Trofeu pels 3 primers de cada categoria. M/F
No hi haurà premis en metàl·lic.
Només es realitzarà acte de lliurament de premis el dia de la cursa als 3 primers classificats de la general de gènere masculí i femení.

Art. 11. Altres serveis.

  1. Servei d’informació i atenció als participants el dia de la cursa a l’interior de la Nau.
  2. Punts d’informació mòbil i presencial en l’entorn de la zona de sortida/arribada.
  3. Servei de guarda-roba
  4. Servei mèdic i  d’atenció sanitària a la zona sortida i arribades.
  5. Assegurança d’accidents inclosa amb la inscripció.

Art. 12. Protecció de Dades.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facin constar en aquest formulari o document poden ser incorporades i tractades, si escau, al fitxer (automatitzat o no) corresponent creat per aquest Ajuntament. Les dades podran utilitzar-se per a les comunicacions de l’Ajuntament amb la persona interessada, i no podran ser cedides a tercers, tret dels supòsits previstos en la llei o, d’acord amb ella, en l’acord de creació del fitxer. Es poden exercir per escrit, davant l’Ajuntament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Art. 13. Drets d’imatge.

El fet de fer la inscripció a la 5K autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web de cada cursa, i altres webs relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió, incloses les xarxes socials. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, incloent-hi la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.